T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
 
 
Sayı: 43216770/                                                                                                                                                                                          28.04.2017
 
Konu: Yıllık İşletme Cetveli İle İlgili Basın Bülteni
 
 
                                                                                                       BASIN BÜLTENİ
 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Genel Müdürlüğü'nden alınan ilgide kayıtlı yazıda; 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1. maddesine göre Sanayi Sicil Belgesine sahip firmaların, aynı kanunun 5. maddesine göre bir yıllık faaliyetlerini gösteren yıllık işletme cetvellerini her yılsonu itibariyle en geç 4 ay içinde Bakanlığımıza (İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüklerine) vermekle yükümlü oldukları, bu bağlamda, 2016 yılı yıllık işletme cetveli verme süresi olan 30 Nisan 2017 tarihinin hafta sonu tatiline, bu tarihi izleyen 01 Mayıs 2017 tarihinin ise resmi tatil gününe denk gelmesi nedeniyle yıllık işletme cetvelinin 02 Mayıs 2017 tarihinde de verilebileceği belirtilmiştir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
 
 
  
 
 
                                                                                                       A D A N A  V A L İ L İ Ğ İ