VALİ MAHMUT DEMİRTAŞ’IN “18-24 MART YAŞLILAR HAFTASI” MESAJI
 
“Bilindiği üzere; doğumdan ölüme kadar geçen sürede insan yaşamı, “bebeklik, çocukluk, gençlik, olgunluk ve yaşlılık” evrelerinden oluşmaktadır.
 
İnsanın, doğumdan ölüme kadar geçirdiği evreler, yaşamın bizzat kendisidir. Kuşkusuz her evrenin insan yaşamında çok özel ve değerli bir yeri vardır. Ancak yaşlılık, bu evreler içinde sahiplenme ve destekleme açısından, başta yaşlı yakınlarına ve topluma farklı bir sorumluluk yükler.
 
Çünkü Yaşlılık; yaradılış özelliklerinin mutlak sonucu olarak insanın güç ve kuvvetini kaybettiği, bir başkasının desteğine ve yardımına ihtiyaç duyduğu en zor dönemdir. Bu zor dönemdeki büyüklerimize hürmet göstermek, mutlaka yerine getirilmesi gereken insani ve vicdani bir sorumluluktur.
 
Yaşlılarımız, yılların yorgunluğunu bedenlerinde ve ruhlarında yaşayan, hayatları boyunca çocuklarının ve ailelerinin eğitim, sağlık, beslenme, giyinme ihtiyaçlarını karşılayan, koruma ve kollama görevlerini yerine getiren müstesna insanlardır. Yaşlılarımızın en büyük ihtiyaçları ilgi, şefkat ve sevgidir. Yaşlıları daima saygıyla ve sevgiyle kucaklamak, toplumun her ferdinin en önemli görevlerinden biridir.
 
İnsanı insan yapan en önemli değer ise sahiplenmeye, yardımlaşmaya ve dayanışmaya verdiği önemdir. Bu açıdan bakıldığında, yaşlılarımızı sahip oldukları yaşam tecrübeleriyle bizler için birer rehber olarak görmek; onlara sevgi, saygı ve hürmet duygularımızı yılın her gününde göstermek, insani bir sorumluk olarak karşımızda durmaktadır.
 
Sosyal devlet olmanın bir gereği olarak bizler, devletimizin ve hükümetimizin destek ve teşvikleriyle, yaşlılarımıza sahip çıkmak, onların yaşamlarını kolaylaştırmak doğrultusunda elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz ve göstermeye devam edeceğiz.
 
Bu duygu ve düşüncelerle yaşlılarımızın asla bir yük olarak değil, sahiplenilmesi, korunması ve kollanması, daima saygı gösterilmesi gereken mutluluk kaynağı kişiler olduklarının asla unutulmaması gerektiğini vurgulamak istiyorum. ‘18-24 Mart Yaşlılar Haftası’nı en içten duygularımla kutlarken, tüm yaşlılarımızın ellerinden öpüyor, en derin saygı ve sevgilerimi sunuyorum.”