T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Yazı İşleri Müdürlüğü
 
                                                                                                                                        GÜNLÜDÜR
Sayı   : 84562277-902.03-E.23816                                                                                                                                                                                           07/07/2017
Konu : Yargı Kararı Gereği Ek
Görevde Yükselme Sınavı
 
D U Y U R U
 
İlgi :  İçişleri Bakanlığının (Personel Genel Müdürlüğü) 16.06.2017 tarihli ve 49586582-902.03/11133 sayılı yazısı.
 
        23/08/2015 tarihinde yapılan 2015 yılı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına müracaat eden, ancak başvurularının reddedilmesi üzerine bahse konu bu işlemin “iptali” istemiyle İçişleri Bakanlığı veya ilgili Valilikler aleyhine açılan davalar sonucunda 23/08/2015 tarihinden sonra “Yürütmeyi Durdurma” veya “İptal” kararı getiren adaylara yönelik yargı kararlarının uygulanabilmesini teminen, İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol hükümleri gereğince, 14 Mayıs 2017 Pazar günü saat 10.00’da Ankara’da yapılan görevde yükselme yazılı sınavına İlimizden Şube Müdürü (sözlü sınava tabi) kadrosu için katılan ve başarılı olan Ayşe YENİDÜNYA’ya, İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 16/A maddesi uyarınca İlimiz İl Sınav Kurulu tarafından, 05Temmuz 2017 Çarşamba günü saat 10:00’da Valiliğimiz B Blok Toplantı Salonunda sözlü sınav yapılmış olup, sınav sonucuna göre hazırlanan kesin olmayan sözlü sınav sonuç listesi,10 Temmuz 2017 Pazartesi günü "Valiliğimizin resmi internet sitesinde" yayınlanmıştır.
 
Ek: Kesin Olmayan Sözlü Sınav Sonucu Ektedir.