VALİ MAHMUT DEMİRTAŞ’IN 14 MART TIP BAYRAMI MESAJI
 
Toplumsal hayatta her meslek elbette ki önemlidir. Ancak bazı meslekler vardır ki, insan yaşamını ve toplumların geleceği ile doğrudan ilintili olduğundan dolayı diğer mesleklerin daima bir adım önündedir. 
 
Bir bilim dalı ve meslek olarak tıp; insanın ve canlıların sağlığı açısından hayati öneme haiz olmasından dolayı, yüzyıllardır önemini korumaktadır. 
 
Teknolojinin gelişimine bağlı olarak dünyanın neresinde olursa olsun tıp alanında yaşanan  her yeni gelişme, tüm insanlığa bir müjde özelliği taşımaktadır.  Bu özelliğiyle tıp bilimi; toplumların daha sağlıklı bireylerden oluşması, sağlık hizmetlerinin tüm insanlığa ulaştırılması açısından "evrensel" bir özellik taşımaktadır.
 
"Yaşam hakkı"nın en temel insan  haklarından biri olduğu gerçeğinden hareketle tüm tıp mensuplarımız,  insan yaşamına yönelik bu hakka, kuşkusuz ki en büyük katkıyı sunan kesimdir.
 
Günümüzde, sağlık hizmetlerinin her kademesinde görev alan tıp ordumuzun neferleri, bu en temel insan hakkının elde edilmesinde canla, başla, gece gündüz demeden fedakârca görev yapmaktadır. 
 
Devletimizin ve Hükümetimizin teşvik ve destekleriyle, Kamu ve özel sektör tarafından gerçekleştirilen yeni sağlık yatırımlarıyla hastane ve yatak kapasiteleri her geçen yıl artan Adana’mızdaki özel, kamu ve üniversite hastanelerinde, doktor, ebe ve hemşirelerimiz modern tıbbi araç ve gereçlerle insanımıza en kaliteli sağlık hizmetleri sunmaktadır. 
 
Bu açıdan, sağlık çalışanlarımız her türlü saygı ve övgüyü hak etmektedir.Mesleklerini icra ederken din, dil, ırk, etnik köken, milliyet, cinsiyet, yaş ve hiç bir sosyal statü farkı gözetmeksizin toplumdaki her bireyi sağlık hizmetleriyle buluşturan, hastalıklara şifa bulan sağlık görevlilerimize, ne kadar teşekkür etsek azdır. 
 
Sağlık hizmetlerinden yararlanan tüm fertlerin bu bilince sahip olmaları, fedakârca çalışan tıp mensuplarımızın görevlerini çok daha huzurlu bir şekilde yerine getirmelerine önemli katkılar sağlayacağı muhakkaktır.  
 
Bu duygu ve düşüncelerle, insanı yaşatmayı ve insanın acısını azaltmayı, insanlığa daha nitelikli bir yaşam sunmayı amaç edinen bu kutsal, saygın ve onurlu mesleği büyük bir özveriyle yerine getiren tıp çalışanlarımızın "14 Mart Tıp Bayramı"nı yürekten kutluyor, tıp mesleğinin tüm mensupları ile vatandaşlarımıza mutlu ve sağlıklı yıllar diliyorum.”