VALİ DEMİRTAŞ ‘‘2023 EĞİTİM VİZYONU- ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI ÇALIŞTAYI’’NA KATILDI
 
Adana Valiliği koordinasyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, özel öğretim kurumlarının geleceğinin değerlendirildiği ve sorunlarının konuşulduğu "2023 Eğitim Vizyonu- Özel Öğretim Kurumları Çalıştayı" Şehit Yunus Uğur Ortaokulunda gerçekleştirildi.
 
Çalıştayda konuşma yapan Vali Mahmut Demirtaş; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder." sözünden hareketle istiklal ve istikbalimizle ilgili olarak üzerinde özenle durulması gereken konuların başında eğitimin geldiğini dile getirdi.
 
Adana Ölçeğinde Yapılması Gereken Çalışmalar Üzerinde Hassasiyetle Duruyoruz
 
Adana’nın genelinde faaliyetlerini sürdüren özel eğitim kurumlarının teori ve pratikte karşılaştığı sıkıntıların tespiti ve bu sıkıntıların çözümüne yönelik önerilerin dile getirileceği, böylesine anlamlı bir çalıştayın düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu belirten  Vali Demirtaş sözlerini; ‘’Evlatlarımızın daha nitelikli eğitim almaları amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı, Birinci ve İkinci 100 Günlük İcraat Planları ile 2023 Eğitim Vizyon Belgesi dâhilinde ilimiz genelinde çalışmalarımızı yoğun bir biçimde sürdürüyoruz. Adana ölçeğinde yapılması gereken çalışmalar üzerinde hassasiyetle duruyor; tüm faaliyetlerimizi bu istikamette hayata geçiriyoruz.’’ ifadeleriyle sürdürdü.
 
Adana nüfusunun neredeyse dörtte birine tekabül eden örgün eğitim çağındaki çocukların, en iyi ve en güzel şartlarda eğitim ve öğretim görmesi için mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştıklarına değinen Vali Demirtaş, en kıymetli hazine olan öğrencileri bir kuyumcu titizliği ile işlediklerini, bugünün ve geleceğin vitrininde parlayan bir mücevhere dönüştürmenin gayretini gösterdiklerini dile getirdi.
 
 
Özel Eğitim Kurumlarında 30.849 Öğrencimiz Eğitim Görmekte
 
Özel eğitim kurumlarının çok ciddi bir görev üstlendiklerinin altını çizen Vali Demirtaş: ‘‘İlimiz genelinde 212’si örgün eğitim olmak üzere 762 özel eğitim kurumu bulunmaktadır. Bu kurumlarımızda 30.849 öğrencimiz eğitim görmekte; 728’i yönetici, 4.500’ü öğretmen ve usta öğretici olmak üzere toplamda 5.228 eğitim çalışanımız hizmet vermektedir. Devletimizin ve hükümetimizin sağladığı eğitim teşvikleri, fiziki ve sosyal imkânların çeşitliliği, eğitim altyapısı ile verilen eğitimin niteliği, bu kurumlarımızın velilerimiz tarafından tercih edilmesinde ön plana çıkmaktadır.’’ dedi.
 
Özel eğitim kurumları noktasında, devletimizin ve milletimizin yoğurdu üfleyerek yediğini vurgulayan Vali Demirtaş ‘‘Ülkemizin adım adım 15 Temmuz sürecine taşındığı yolda, FETÖ’nün kendi eğitim kurumlarında genç beyinleri yıkamasının büyük etkisi olduğu da artık bilinen bir gerçektir. Bu alanda benzeri yapılanmaların yeniden yeşermemesi adına gereken hassasiyet tarafımızdan gösterilmekle birlikte, özel eğitim kurumlarımızın da kendilerini mutlak surette devletimizin ve milletimizin yanında konumlandırması icap etmektedir. Eğitim gibi müstesna bir alanda faaliyet gösteren; öğrenci, öğretmen ve yönetici kadrolarıyla bu denli büyük bir hacmi bünyesinde barındıran bir yapının, sahada birçok sorunla karşılaşması da kaçınılmazdır. İşte bu sebeple özel eğitim kurumları çalıştayını, bizzat sahadan gelen, işin başındaki kişilerin kendi sıkıntılarını ve çözüm önerilerini dile getirecekleri fevkalade önemli bir platform olarak değerlendiriyorum.’’ dedi.
 
HAMİ Projesi  Bu Çalıştayın Önemli Gündem Maddelerinden Biri Olacak
 
“Çalıştayda 2023 Eğitim Vizyon Belgesi odağında; bürokratik engeller, eğitim-öğretim, personel, teftiş ve rehberlikle ilgili sorunlar başta olmak üzere pek çok konu başlığı konuşulacaktır.“ diyen Vali Demirtaş konuşmasının sonunda  “Resmi ve özel eğitim kurumlarımız arasında işbirliği ve sosyal dayanışmanın artırılmasına yönelik HAMİ projesinin de bu çalıştayın önemli gündem maddelerinden biri olacağını düşünüyorum. Tüm başlıklarla ilgili ortaya çıkan görüş ve önerilerin ilk ağızdan bakanlığımıza iletileceğine yürekten inanıyorum. Buradan bir kez daha Valilik olarak resmi-özel eğitim kurumu ayrımı yapmaksızın, Adana eğitim dünyasına katkısı olacak her fikre, her projeye, her girişime destek vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum.’’ ifadelerine yer verdi.
 
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız yaptığı konuşmada; gün boyunca gruplar halinde oturumların yapılacağını, bu çalışmaların neticesinde sonuç raporunun oluşturulacağını ve çıkan raporu çok önemsediklerini ifade etti. Sonucunda bir yol haritası oluşturulacağını söyleyen Muammer Yıldız, 2023 Eğitim Vizyon Belgesi'nin iyi okunması, bu vizyonun hayata geçirilmesi noktasında kendilerinin gece gündüz durmadan çalışması gerektiğini belirtti.
 
Etkinliğin HAMİ projesi kapsamında bir çalıştay olduğunu da belirten Muammer Yıldız, bu projenin; avantajlı ve eğitimi belli düzeydeki okullar ile dezavantajlı okullar arasında iş birliğini sağlayan bir proje olduğunu söyledi.
 
Adana İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun konuşmasında çalıştayın amacının; kentte bulunan özel öğretim kurumlarının sorunlarını dile getirmek, bunlara ilişkin çözüm önerilerini paylaşmak, resmi ve özel öğretim kurumları arasındaki iş birliğini arttırıp, iyi örnekleri paylaşmak olduğunu dile getirdi.
 
Çalıştay raporların sunulup değerlendirilmesiyle son buldu.