T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
 
TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞ GÜZERGÂHLARI İLE İLGİLİ BASIN BÜLTENİ
 
 
1-TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ GÜZERGÂHLARI

         2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 6. Maddesi ve bu Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3.maddesi esaslarına göre, İlimiz merkezinde yapılacak olan Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerinde ilk toplanma yerleri, yürüyüş güzergâhları, toplantı alanları, dağılma yerleri ile pankart ve afiş asılabilecek yerler aşağıya çıkartılmıştır.
 
A-) SEYHAN İLÇESİ
 
TOPLANTI ALANI: UĞUR MUMCU MEYDANI                                            
 
a)YÜRÜYÜŞ YOL GÜZERGÂHI:

        Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ASKİ Şantiyesi önü olan ilk toplanma yerinden başlamak üzere, Şehir Merkezi istikametinde Mustafa Kemal Paşa Bulvarını takiben Zilli Dede Kavşağı’ndan sola dönüş (Groseri önündeki kavşak) Kasım Gülek Köprüsü üst geçidinden sağa dönüş, Cevat Yurdakul Caddesini takiben, İstasyon Meydanı önüne kadar uzanan 1700 metrelik güzergâh.
 
b)TOPLANTI ALANI TANIMI:
 
Devlet Demir Yolları 6. Bölge Müdürlüğü binası ile Cemalpaşa Telekom Müdürlüğü binasının çevirdiği 12.750 metrekarelik alandır. Toplantıya katılım yoğunluğuna göre gerek duyulduğunda toplantı alanı kademeli olarak genişletilecektir.
       
c)DAĞILMA YOL GÜZERGÂHLARI:
 
Ziyapaşa Bulvarı, Cevat Yurdakul Caddesi ve Atatürk Caddesi (Valilik İstikameti- Sular Mevkii İstikameti), Kasım Gülek Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Cevat Yurdakul Caddesi dağılma yolu güzergâhı olarak belirlenmiştir.  
 
 
d)PANKART VE AFİŞ ASILABİLECEK YERLER:

            Toplantı ve Gösteri Yürüyüşünün yapılmasına izin veren Valilik Makamının onay tarihinden itibaren Toplantı ve Gösteri Yürüyüşünün bitiş saatine kadar;
 Meydanlara ve/veya parklara, cadde ve sokak kenarlarındaki kamuya ait duvar veya alanlara,
Rızası olmadan özel kişilere ait alanlara asılmaksızın, yürüyüş güzergâhı üzerinde bulunan, 100.Yıl Kavşağı ile Mustafa Kemal Paşa Bulvarının kesiştiği ASKİ Kavşağında bulunan şantiyenin bulunduğu uygun yerlere,
 ASKİ şantiyesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarından Groseri istikametine doğru, Groseri Kavşağından Kasım Gülek Kavşağı istikametine doğru uygun yerlere,
Sular Mevkiinden Uğur Mumcu Meydanı istikametine doğru yol üzerinde bulunan uygun yerlere,
Uğur Mumcu Meydanının tamamı ile Ahmet Remzi Yüreğir Caddesi, Adalet Caddesi, Abdi İpekçi Caddesi, Bahçelievler Caddesi, Borsa Caddesi, Bahar Caddesi, Çakmak Caddesi, Debboy Caddesi, Defne Caddesi,  Erdal Acet Caddesi, Emin Ağa Caddesi, Emekçiler Caddesi, İbo Osman Caddesi, Kıbrıs Caddesi, Karafatma Caddesi, Karaafat Caddesi, Manisalı Alibey Caddesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, 27 Mayıs Caddesi, Ordu Caddesi, 5 Ocak Caddesi, Pazarlar Caddesi, Postane Caddesi, Obalar Caddesi, Saydam Caddesi, Şinasi Efendi Caddesi, Şehit Mehmet Özel Caddesi, Türk Kuşu Caddesi, Barbaros Caddesi, Onur Caddesi, Uçak Caddesi, Şakirpaşa Caddesi, Vefa Caddesi, Özgür Caddesi, Aydınlar Caddesi, Şehit Jandarma Onbaşı Fahri Özsen Caddesi, Mithatpaşa Caddesi, İstiklal Caddesi, Meydan Caddesi, Emniyet Caddesi, Şehit Duran Caddesi, Yeni Bey Caddesi, Barış Caddesi, Nesrin Olgun Caddesi, Kurttepe Caddesi, Yeşilevler Caddesi, Abdi Yolaçan Caddesi üzerinde bulunan uygun yerlere,
             Trafik ve şahıs güvenliği açısından tehlike oluşturmayacak şekilde Kabahatler Kanununda yer alan hükümler çerçevesinde pankart ve afişler asılabilecektir.
 
B-) YÜREĞİR İLÇESİ
 
TOPLANTI ALANI: YÜREĞİR SARIÇAM DERESİ YANINDAKİ SEMT PAZARI
 
a)YÜRÜYÜŞ YOL GÜZERGÂHI:

        Dadaloğlu Bulvarı başlangıcında bulunan A market önünde toplanıp, aynı bulvar üzerinden Sarıçam deresi istikametine doğru 650 metrelik güzergâhı takiben asfalt zeminli Semt pazar yerine kadar.
 
b)TOPLANTI ALANI TANIMI:

        Yürüyüş istikametine göre Sarıçam deresini geçince sol tarafta kalan Semt Pazar Yeri,
 
c)DAĞILMA YOL GÜZERGÂHLARI:

        
        Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ve Tren yolu hattı istikametinde ve Afet evleri semtinde yer alan tali yollardır.
 
d)PANKART VE AFİŞ ASILABİLECEK YERLER:

        Toplantı ve Gösteri Yürüyüşünün yapılmasına izin veren Valilik Makamının onay tarihinden itibaren,  Toplantı ve Gösteri Yürüyüşünün bitiş saatine kadar;
 
         Meydanlara ve/veya parklara, cadde ve sokak kenarlarındaki kamuya ait duvar veya alanlara,
         Rızası olmaksızın özel kişilere ait alanlara asılmaksızın, yürüyüş güzergâhı üzerinde bulunan, Kozan Yolu Dadaloğlu kavşağı yaya üst geçidi,
        A  Market önünden Sarıçam Deresini takiben toplantı alanına kadar olan 650 metrelik Dadaloğlu Bulvarı üzerinde uygun yerler ile Kışla Mahallesi 125 ve 1. Sokak, Kazım Başer Mahallesi 1 ve 2. Sokak, Yavuzlar Mahallesi 1111. Sokak, Akıncılar Mahallesi 80 Sokak, Serinevler Mahallesi Jandarma Er Mustafa Göksel Caddesi ve 4. Sokak, Karacaoğlan Mahallesi 200. Sokak, PTT Evleri Mahallesi 203- 202-74 ve 65. Sokak, Kiremithane Mahallesi Haşim Dalgıç Caddesi, Levent Mahallesi 1. Sokak, Şehit Erkut Akbay Mahallesi 1. Sokak, Ulubatlı Hasan Mahallesi 3115. Sokak üzerinde bulunan uygun yerlere,
        Trafik ve şahıs güvenliği açısından tehlike oluşturmayacak şekilde Kabahatler Kanununda yer alan hükümler çerçevesinde pankart ve afişler asılabilecektir.
   
C-) ÇUKUROVA İLÇESİ:
 
TOPLANTI ALANI: ADANA KOOP. SEMT PAZARI                                     
 
a)YÜRÜYÜŞ YOL GÜZERGÂHI:
 
         Dr. Sadık Ahmet Bulvarının Çoban Yurtçu Bulvarı ile kesiştiği yerde bulunan ilk toplanma yerinden başlamak üzere, Çoban Yurtçu Bulvarından (500 metre) ilerledikten sonra, Ramazan Atıl Lisesinin ön tarafında bulunan Adana Kooperatifi Semt Pazarı.
 
b)TOPLANTI ALANI TANIMI:
   
         Ramazan Atıl Lisesinin ön tarafında bulunan Adana Kooperatifi Semt Pazarı alanıdır.  Toplantıya katılımın yoğunluğuna göre gerek duyulduğunda toplantı alanı kademeli olarak genişletilecektir.
 
c)PANKART VE FİŞ ASILABİLECEK YERLER:
 
         İlçenin çeşitli yerlerinde bulunan Billboardlara afiş ve pankartlar asılabilecektir.

2-GENEL ESASLAR:
 
       2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa göre yukarıda tespit edilen afiş ve pankart asılabilecek yerler dışında, diğer cadde ve sokaklara afiş ve pankart asılabilmesi için, Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2005 tarih ve 232 sayılı kararı ile kabul edilen İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğine göre, Adana Büyükşehir, Seyhan ve Yüreğir Belediye Başkanlıklarına ait bilboard ve panolara afiş ve pankart asılabilmesi için, yetkili işletmeci- firmalara müracaat edilecektir.
 
         Yukarıda tespit edilen güzergâhlar ve alanlar dışında Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü düzenleyenler ile afiş ve pankart asanlar hakkında 2911 Sayılı Kanunun ilgili hükümleri;
         Valilik Makamı tarafından konu ile ilgili yapılmış düzenleme ve alınmış kararlara aykırı hareket edenler hakkında ise Kabahatler Kanununun İdari yaptırım kararı verme yetkisi başlığı altında düzenlenen 22. maddesinde sayılan;
 
      1) Kabahat, dolayısıyla idari yaptırım kararı vermeye ilgili Kanunda açıkça gösterilen idari kurul, Makam veya kamu görevlileri yetkilidir.
 
        2) Kanunda açık hüküm bulunmayan hallerde ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşunun en üst amiri bu konuda yetkilidir.
 
        3) İdarî Kurul,  Makam veya kamu görevlileri,  ancak ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşunun görev alanına giren yerlerde işlenen kabahatler dolayısıyla İdarî yaptırım kararı vermeye yetkilidir hükmü ile;
           42. maddenin 1. Fıkrasında “ Meydanlara veya parklara, cadde veya sokak kenarlarındaki kamuya ait duvar veya alanlara, rızası olmaksızın özel kişilere ait alanlara bez, kâğıt ve benzeri afiş ve ilan asan kişiye, Yüz Türk Lirasından Üç Bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.  Aynı içerikteki afiş ve ilânlar, tek fiil sayılır.” hükümlerine göre,  İdari para cezası ile tecziye edileceklerdir.
            Anayasal bir hak olan düşünce hürriyetinin korunması, toplumda demokratik yöntemlerle kullanımının ve gelişiminin sağlanması, sivil toplumun teşviki ve gelişimi açısından önem arz etmektedir.
Bu hak ve özgürlüklerin,  vatandaşlarımız tarafından kullanımında yukarıda belirtilen esaslara uyulması gerekmektedir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
           
                                                                                                                                          A D A N A   V A L İ L İ Ğ İ