T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
 
 
Sayı: 43216770/                                                                                                                                                                        24.10.2016
Konu: Elektrifikasyon Hattına
Yüksek Gerilim Verileceği Hk.
 
BASIN BÜLTENİ
 
 
Yapımı tamamlanan Yenice-Karaisalıbucağı arası demiryolu elektrifikasyon hattına 10.11.2018 tarihinden itibaren 27500 Volt gerilim verilecektir. Elektrikli tren havai hatlarının altında gezinmek, direklere dokunmak, iletkenlere yaklaşmak ve yere düşen tellere dokunmak can ve mal emniyeti bakımından tehlikelidir.
 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
 
 
                                                                                                                  A D A N A  V A L İ L İ Ğ İ