T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
 
 
“SULAMA BİRLİKLERİNİN İDARİ VE MALİ DENETİM RAPORLARI”  İLE İLGİLİ BASIN BÜLTENİ
          
6172 Sayılı Sulama Birlikleri Kanununun 18. Maddesi gereğince Valilik Makamının 18.01.2017 sayılı Onayı ile kurulan denetim komisyonu marifetiyle, İlimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren Sulama Birliklerinin 2017 yılına ait idari ve mali denetimi yapılmış olup söz konusu rapor ektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
 
İdari ve Mali Denetim Raporu