T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
 
 
 
  BASIN BÜLTENİ
 
                                                                     
Adana Valiliği Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayene Müracaatları Hakkında Açıklama Yapılmıştır.
 
          Periyodik Muayene İçin Müracaatlar 28 Şubat 2019 Tarihinde Sona Erecektir.
 
İlimizde bulunan her türlü Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Kamu yararına uygun olarak doğru ve ayarlı kullanımının sağlanması, muayenesi ve damgalanması işlemleri 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine İl Müdürlüğümüzce yürütülmektedir.
 
3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre; ölçü ve ölçü aletlerinin iki yılda bir muayene edilerek damgalanması zorunlu bulunmaktadır. Ölçü ve ölçü aletlerinin 2019 yılı periyodik muayenesi için müracaatlar 28 Şubat 2019 günü mesai bitiminde sona erecektir. 
 
         Damga süresini doldurmuş ölçü ve ölçü aletlerinin muayenesi yaptırılmadan kullanılması yasaktır. Damgalanmamış, damga süresini geçirmiş veya damgaları iptal edilmiş, damgası kopmuş, bozulmuş ölçü ve ölçü aletlerinin kullanılması ve alım satım yerlerinde bulundurulması suçtur.
        
04.09.2013 tarih ve 28755 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği” ile söz konusu Yönetmelikte bazı değişiklik yapılarak;
 
Otomatik tartı aletleri, tartım kapasitesi 2000 kg’a kadar (2000 kg dahil) III ve IV. sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri ile I ve II. sınıf otomatik olmayan tartı aletlerini kullananların periyodik muayene için müracaatlarını en geç 28 Şubat 2019 tarihi mesai bitimine kadar Yetkili Muayene Servislerine müracaat edeceklerdir.
 
Uzunluk ölçüleri, hacim ölçüleri, 5 kg’a kadar hassas olmayan kütle ölçüleri, masa terazileri, asma teraziler, tek kollu kantarlar ile çekeri 2000 kg’a kadar  (2000 kg dahil) üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan, III ve IV. sınıf otomatik olmayan mekanik tartı aletleri ile 2000 kg’ın üzerindeki otomatik olmayan Elektronik ve Mekanik Tartı Aletleri, Hassas Kütle Setleri, Akaryakıt, Tanker ve LPG sayacı gibi ölçü ve ölçü aletlerini kullananların periyodik muayene için müracaatlarını en geç 28 Şubat 2019 tarihi mesai bitimine kadar İl Müdürlüğümüze yapmaları zorunlu bulunmaktadır.
 
Periyodik muayene yaptırmak için zamanında beyanname vermeyenler hakkında, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 15/c Maddesine göre damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanma fiili işlendiğinden dolayı 2.600.00.-TL (İkibinaltıyüz) idari para cezası uygulanacaktır.
 
         Kamuoyuna saygıyla duyurulur.  
 
 
 
                                                                                                                                                                     A D A N A  V A L İ L İ Ğ İ