T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
 
 
Sayı  :  43216770/                                                                                                                                                                                    06.02.2017
 
Konu:  Bilim, Sanayi Ve Teknoloji İl Müdürlüğünce Ölçü Ve Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayene Müracaatları İle İlgili Basın Bülteni

 

BASIN BÜLTENİ

 
Adana valiliği bilim, sanayi ve teknoloji il müdürlüğünce ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayene müracaatları hakkında açıklama yapılmıştır.
 
         Periyodik muayene için müracaatlar 28 şubat 2017 tarihinde sona erecektir.
 
İlimizde bulunan her türlü Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Kamu yararına uygun olarak doğru ve ayarlı kullanımının sağlanması, muayenesi ve damgalanması işlemleri 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre İl Müdürlüğümüzce yürütülmektedir.
 
3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre; ölçü ve ölçü aletlerinin iki yılda bir muayene edilerek damgalanması zorunlu bulunmaktadır. Ölçü ve ölçü aletlerinin 2017 yılı periyodik muayenesi için müracaatlar 28 Şubat 2017 günü mesai bitiminde sona erecektir. 
         İki yıllık damga süresini doldurmuş ölçü ve ölçü aletlerinin muayenesi yaptırılmadan kullanılması yasaktır. Damgalanmamış, damga süresini geçirmiş veya damgaları iptal edilmiş, damgası kopmuş, bozulmuş ölçü ve ölçü aletlerinin kullanılması ve alım satım yerlerinde bulundurulması suçtur.
         Uzunluk ölçüleri, hacim ölçüleri, 5 kg’a kadar hassas olmayan kütle ölçüleri, masa terazileri, asma teraziler, tek kollu kantarlar ile tartım kapasitesi 2000 kg’a kadar (2000 kg dahil) olan mekanik tartı aletlerinin periyodik muayene için müracaatlarını en geç 28 Şubat 2017 tarihi mesai bitimine kadar Adana Büyükşehir Belediyesi Grup Merkezi Ölçüler ve Ayar Memurluğu ile Ceyhan ilçesinde bulunan, Ceyhan Belediyesi Grup Merkezi Ölçüler ve Ayar Memurluklarına müracaat edeceklerdir.
         04.09.2013 tarih ve 28755 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği” ile söz konusu yönetmelikte bazı değişiklik yapılarak;
         Otomatik tartı aletleri, tartım kapasitesi 2000 kg’a kadar (2000 kg dahil)  III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri ile I ve II nci sınıf otomatik olmayan tartı aletlerini kullananların periyodik muayene için müracaatlarını en geç 28 Şubat 2017 tarihi mesai bitimine kadar Yetkili Muayene Servislerine müracaat edeceklerdir.
        
İleride mağdur olmamaları bakımından 2000 kg’ın üzerindeki Otomatik Olmayan Tartı Aletleri, Hassas Kütle Setleri, Akaryakıt ve LPG sayacı gibi ölçü ve ölçü aletlerini kullananların periyodik muayene için müracaatlarını en geç 28 Şubat 2017 tarihi mesai bitimine kadar İl Müdürlüğümüze yapmaları zorunlu bulunmaktadır.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.       
 
 
                                                                                                                                                                                                                          A D A N A  V A L İ L İ Ğ İ