ODAK PROJESİ KAPSAMINDA BAŞARILI OKUL MÜDÜRLERİ ÖDÜLLENDİRİLDİ
 
Adana'da okulların fiziki şartları ve eğitim niteliğinin artmasına yönelik yürütülen Okul Tabanlı Değerlendirme, Akredite ve Kalite Sistemi "ODAK Projesinde" başarılı olan okul müdürlerine kalite beratları verildi.
 
Seyhan İlçesi Şehit Yunus Uğur Ortaokulu’nda düzenlenen ödül törenine Vali Mahmut Demirtaş’ın yanı sıra Seyhan Kaymakamı Şenol Bozacıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar ve okul müdürleri katıldı.
 
Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve ODAK Projesi tanıtım videosunun ardından törende konuşan Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, 3 yıldır sürdürdükleri projede ildeki eğitim niteliğinin ölçülebilir birçok alanda arttığını gözlemlediklerini ancak alacakları daha çok mesafe olduğunu söyledi.
 
Vali Mahmut Demirtaş ise, “Adana'da göreve başladığımda önem verdiğim en öncelikli konu eğitim olmuştur. Bu amaçla, Adana'da eğitim seviyesini daha üst noktalara taşımak ve eğitimde fiziki problemleri çözmek adına çok ciddi çalışmalar başlattık ve bu çalışmalarda önemli mesafeler kaydettik. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, daha nezih ortamlarda okuyabilmelerini sağlamak amacıyla, eğitim yatırımlarımızı her geçen gün artırıyoruz. Bu gayret ve çalışmalarımız sonucunda, önemli bir aşama kaydettiğimizi düşünüyorum” dedi
 
Eğitimde fiziki problemlerin yanında, akademik başarı kapsamında Adana’nın eğitim durumdan bahseden Vali Demirtaş, “Yüksek Öğretime Öğrenci Yerleştirme açısından Türkiye'de henüz hak ettiğimiz yerde olmadığımızı ifade etmek istiyorum. Onun için vizyonumuzu iyi belirleyerek, hedefe yönelik çalışmalar yapmalıyız, paydaşları harekete geçirmeliyiz. Geleceğimizi inşa edecek çok önemli ve sorumluluğu yüksek, kutsal bir görev üstlendiğinizi asla unutmayın. İyi yönetici, sorunları iyi analiz edip çözen kişidir. Daha iyi yönetici, pratik olan, sorunları süratle çözen kişidir. Ama en iyi yönetici, sorun çıkartmayan ve sorun çıkmasını önleyen kişidir” diye konuştu.
 
Vali Demirtaş, konuşmasının devamında ise şunları söyledi;
 
“Okul müdürleri alan bilgilerinin yanı sıra,  ahlaki davranışlarıyla izleyenlere örnek olmalı, güven ortamı oluşturmalı, etkili iletişim kurmalı, öğretmenleri karar alma sürecine katmalı ve takım oluşturmalıdır. Çağdaş okul yöneticisi, okulu için bir vizyona sahip olmalıdır. Eğitimde hedeflenen amaçların gerçekleştirilmesi, okulun en iyi şekilde yönetilmesine bağlıdır. Sizler eğitim alanında bir şehrin kaderini, dolayısı ile geleceğini belirleyen insanlarsınız.
 
Bir öğretmen, ancak hizmet etmek ve okulunu başarıya ulaştırmak için okul müdürü olmak istemelidir. İyi bir okul müdürünün birinci özelliği "Eğitimcilik" olmalıdır. Amaç her zaman kaliteli bir eğitim ve öğretimdir. İyi örneklerden faydalanmalı, onları okulunuza uyarlamalı ve okulu aldığınız noktadan daha ileriye götürmenin mücadelesini vermelisiniz.
 
Okul Müdürleri, harcamalarında acil olanla lüks olanı birbirinden ayırmalı, acil işler dururken lükse kaçmamalıdır. Bozulmasın, kırılmasın, eskimesin diye kapalı tutmak, kullanımına engel olmak akıl alır bir durum değildir, iyi bir yöneticiye asla yakışmayacak bir davranıştır, ama zaman zaman rastladığımız bir tutumdur.
 
Bir diğer konu öğretmenlerin ve öğrencilerin okul müdürünün adil ve eşit olduğuna inanmasıdır. Yöneticiden beklenen ilk şey, hatta tek şey adalettir.
 
Aşırı kuralcı ve katı bir disiplin anlayışı, idareci ile öğretmen,  öğrenci ile öğretmen, ve okul-aile ilişkisini olumsuz etkiler. Okul müdürü dengeyi gözetmelidir. Çünkü eğitim ve öğretimde esas ve kalıcı başarı, korkuya ve baskıya dayalı değil, sevgi, saygı ve samimiyete dayalı olmalıdır.
 
Kıymetli Okul Müdürlerimiz,
 
Çalıştığınız okulda öğrencilerin can güvenliğini tehlikeye düşürebilecek tüm etkenleri ivedilikle tespit edip, derhal gerekli önlemlerin alınmasını sağlamalısınız.
 
Adana'daki her okulumuz, hizmet noktasında ortak hedeflere sahiptir. Ancak öğrenci bilgi düzeyleri, velilerin ilgi ve beklentileri, sosyo-ekonomik yapı farklılık arz etmektedir. Dolayısıyla her okulumuzun yönetiminde farklı stratejilerin uygulanması gerekecektir. Bundan dolayı idarecilerimizin araştırmacı bir ruha sahip olması çok önemlidir.
 
Okullarınızın türüne göre eğitim programlarını, öğrencilerinizin ve velilerinizin negatif ve pozitif yönlerini, mezuniyet sonrası öğrencilerin gideceği üst kurum ya da işyerlerinin hangi kalitede öğrenci veya elemana ihtiyaç duyacağını bilmelisiniz.
 
Değerli Çalışma Arkadaşlarım,
 
Bilindiği üzere, 16 Nisan’da ülkemizde bir referandum gerçekleştirilecektir. Herkesin bir siyasi düşüncesinin olduğu muhakkaktır. Her bireyin aynı şekilde düşünmesi beklenemez. Bu süreçte tavır, tutum ve ifadeler yönünden çok dikkatli olmanızı ve hassas davranmanızı bekliyoruz. 7 Nisan’da, Sayın Cumhurbaşkanımızı, ilimizde yapımı tamamlanan, yaklaşık 700 milyon lira tutarındaki, toplam 197 yatırımının resmi açılışının gerçekleştirileceği, Toplu Açılış Programı vesilesi ile ağırlayacağız. Bu kamu yatırımlarının 265 milyon liralık kısmını; okul, pansiyon ve spor salonu gibi, 104 adet eğitim tesisinin oluşturduğunu belirtmeliyim. Bu nedenle, Sayın Cumhurbaşkanımızın katılacağı Toplu Açılış Programında, milli eğitim camiamızın; sizler başta olmak üzere, öğretmenlerimizin ve kıymetli velilerimizin en önde yerlerini almalarını bekliyoruz.
 
Bir okul müdürünün üzerinde önemle durması gereken bir diğer husus ise, öğrenciyi zararlı alışkanlıklara karşı koruması ve kollamasıdır. Öğrencilerimizin, uyuşturucu maddelerden uzak kalmasını sağlamak için, rehber öğretmenlerimizden etkin olarak istifade etmeliyiz. Öğrencileriniz için tehlikeli gördüğünüz çevredeki şahıslarla ilgili, okulunuzdan sorumlu olan emniyet ekipleri ile sıkı çalışınız ve onları aramaktan çekinmeyiniz. Çünkü mesele çocuklarımız ise küçük şeyler dahi önemsenmelidir.
 
Okulunuza ve okul çevresine duyarlı olunuz. Okulda halledilebilecek küçük bir problemi büyüterek, Milli Eğitim Müdürlüğüne ve Valiliğe yansıtmayın. Ancak, içinden çıkamadığınız sorunlarınızı mutlaka üst yöneticilerinizle paylaşın. Çözemediğiniz konularda kapılarımız 24 saat sizlere açıktır. Her zaman bize rahatlıkla ulaşabilirsiniz. 
 
Değerli Öğretmenlerimiz sonuç olarak;
 
Okullarınızın yönetim yapısını, toplumun istek ve beklentilerine göre sürekli yenilemelisiniz. Bizim en büyük sermayemiz, genç nüfusumuzdur. Bu beşeri sermayemizi şekillendiren mimarlar, siz değerli eğitimcilersiniz. Siz görevinizi iyi yapar, onları iyi yetiştirebilirseniz, yarının Adana’sı bugünkünden daha iyi olacaktır.
 
Unutmayalım ki, eğitimci mevzuatla ve mesai saatleri ile sınırlanabilecek biri değildir. Yüreğinizi işin içine koymadan, vicdanınızı rehber etmeden yol alamazsınız. Ayrım gözetmeksizin, herkese yüreğinizi açmalısınız. Odalarınızdan dışarı çıkmalısınız. Öğretmenlerle sıkça diyalog kurmalısınız. Bir çocuğun başını okşamak, bir gencin derdini dinlemek, acılarını ve hayallerini paylaşmak, beraber gülmek beraber üzülmek, insan olabilmemizin asgari gereğidir.
 
Amacımız onları sadece bilgiyle donatmak değil, yegane hedefimiz ahlaklı, kişilikli, başarılı ve mutlu bireyler olarak hayata hazırlamaktır. Bizim sorumluluğumuz gücümüzün yettiği kadardır. Ama gücümüzün sınırını da bilmiyoruz. Onun için sonuna kadar zorlayacağız. İnandığımız için, vicdanımız emrettiği için, memleketimize, milletimize karşı görevimizi yerine getireceğiz. Mükâfatınız öğrencilerinizin başarısı, gözlerindeki ışıltı ve en önemlisi gönlünüzde hissettiğiniz huzur olacaktır.
 
Onun için her yönümüzle örnek olmalıyız. Giyimimize, konuşmamıza, tavırlarımıza dikkat edeceğiz. Kendimizi geliştirmeli ve başarımızı ölçmek için planlar yapmalıyız. Kendinize hedef koyun, o hedefe ulaşmak için gayret gösterin. İşinizi takip edin ve mutlaka sonuçlandırın. Daha iyi bir geleceği beraberce inşa etme temennisiyle sözlerime son verirken, sizlere başarılar diliyor, hepinizi sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum”
 
Konuşmaların ardından Vali Mahmut Demirtaş, başarılı okul müdürlerine kalite beratları verildi.