Motosikletli Asâyiş Timi
 
Adana İl Jandarma Komutanlığı Motosikletli Asâyiş Timi

        Jandarma Motosikletli Asâyiş Timlerinin Görevleri
 • Sınırlı trafiğe müsaadeli alanlarda motorlu devriye görevini yapma,
 • Sahil şeritlerinde, araç trafiğine tamamen kapalı yol ve bölgelerde huzur ve güveni sağlama,
 • 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Jandarmaya verilen görevleri icra etme,
 • Ormanlık bölgelerdeki araç trafiğine müsait olmayan yollarda meydana gelebilecek olayları önleme,
 • Yerleşim birimlerindeki düzensiz yapılaşma sebebi ile ortaya çıkan dar ve düzensiz yollarda devriye görevi icra eder ve meydana gelebilecek olaylara müdahale etme
 • Kır, piknik, mesire ve ören yerleri gibi alanlarda emniyet ve asâyişi sağlama,
 • Jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelebilecek gasp, soygun, hırsızlık ve öldürme gibi olayların fail veya faillerinin yakalanmasına ve olaylara derhal müdahale ederek olayın aydınlatılmasına yardımcı olma,
 • Alınan ihbar ve şikâyetleri değerlendirerek, olay yerine derhal intikal edip, olaylara müdahale etme,
 • Uluslararası ve diğer yollarda önemli miktarlarda yapılan patlayıcı madde, para ve posta nakillerinin eskortlanmasını ve korunmasını sağlama,
   
 
 • Devlet büyüklerinin ve diğer özel korumalı kişilerin hem uluslararası hem de yol bakımından ulaşımı zor olan yerleşim birimlerinde eskort ve yol emniyetini sağlama,

 • Kasten veya terör amaçlı orman yangını çıkaran faillerin yakalanmasını sağlama,

 • Devriye hizmetlerinde yerel ( mahalli ) kolluk kuvvetlerine yardım etmektir.


  Jandarma Motosikletli Asâyiş Timlerinin Kullanım Alanları

 • Sınırlı trafiğe müsaadeli alanlarda,

 • Sahil şeritlerinde, araç trafiğine tamamen kapalı yollarda,

 • Kaçak yapılaşma ile mücadelede,

 • Ormanlık bölgelerdeki araç trafiğine müsait olmayan yollarda, orman yangınlarının önlenmesinde,

 • Yerleşim birimlerindeki düzensiz yapılaşma sebebi ile ortaya çıkan dar ve düzensiz yollarda ( ara sokak vb. )

 • Kır, piknik, mesire ve ören yerleri gibi bölgelerde,

 • Sorumluluk bölgesinde meydana gelebilecek gasp, soygun ve küçükbaş ve büyükbaş hayvan hırsızlıkları gibi olaylarda fail/faillerinin hemen olay yerindenuzaklaşmak isteyecekleri durumlarda

 
 
 • Trafik hizmetlerinin yürütülmesinde,
 • Kaçak avlanmaya mani olma hizmetlerinin yürütülmesinde,
 • Kültür ve tabiat varlıklarının korunması hizmetlerinde,
 • Alınan ihbar ve şikâyetlerin süratle değerlendirilerek olay yerine intikal edilmesinde,
 • Uluslararası ve diğer yollarda önemli miktarlarda yapılan patlayıcı madde, para ve posta nakillerinin eskortlanması ve korunmasında,
 • Devlet büyüklerinin ve diğer özel korumalı kişilerin hem uluslararası hem de yol bakımından ulaşımı zor olarak değerlendirilen yerleşim birimlerine kadar eskortlanması ve yol emniyetinin sağlanmasında,
 • Kasten veya terör amaçlı orman yangını çıkaran fail/faillerin yakalanmasında,
 • Önleyici kolluk devriyesi, yol emniyet ve kontrol devriyesi hizmetlerinin yürütülmesinde görev yapar.