Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda hazırlanan Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı, Yüksek Planlama Kurulu tarafından onaylanmıştır. Bu eylem planı gereği, Adana'da Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Planlama ve Geliştirme Kurulu oluşturuldu ve ilk toplantısını yaptı.
        Adana Vali Yardımcısı Azmi Yeşil başkanlığında, Adana Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü koordinesinde Adana Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleşen KÜSİ Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısına Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve KÜSİ İl Temsilcisi Prof. Dr. Selahattin Serin, Adana Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Remzi Özdoğan, KOSGEB Adana Müdürü Hüseyin Şen, Adana Büyükşehir Belediyesi Projeler Daire Başkanı Sinan Gül, Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kadir Aydın, Adana Sanayi Odası’nı temsilen Bora Kocaman, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Mustafa Göktaş, Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ziya Alim Koçer, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’ni temsilen Banu Tanrıkulu, Çukurova Kalkınma Ajansı’nı temsilen Uzman Esmanur Karabıyık, Seyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı Türkan Eşli, Ceyhan Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Can, TSE Çukurova Bölge Koordinatörlüğü Temsilcisi Arif Karaboğa, Ticaret İl Müdürlüğü’nü temsilen Araştırmacı Kemal Gür, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Strateji ve Koordinasyon Müdürü Neslihan İpek Kobaner, Adana Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Ali Çelik, Çukurova Genç İş Adamları Derneği’ni temsilen Oğuz Uçurum ve Adana İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Meliha Süheyla Gergin ve Filiz Yaldız’ın katıldığı toplantıda Adana'nın sanayi sorunları görüşüldü.
        Yapılan yazılı açıklamada şu görüşlere yer verildi; eylem planı gereği "Ülkemizde Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği’nde paydaşlar arasındaki sinerjiyi artırmak, ulusal inovasyon ekosisteminde bu işbirliğini geliştirmek, sanayimizi rekabet gücü ve katma değeri yüksek, yenilikçi ürünler üretebilen ileri teknoloji ağırlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak" amacıyla Adana'da Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Planlama ve Geliştirme Kurulu, alınan "Valilik Oluru" ile kuruldu.
        Toplantı sonucunda kurul üyelerinden oluşan heyet tarafından, sanayici ziyaretlerine devam edilerek, ziyarette de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB ve Çukurova Kalkınma Ajansı desteklerinin anlatılarak, sanayicinin rekabet gücünün arttırılmasına katkı sağlanacaktır. 
        Ayrıca, ara elemanı yetiştirilmesi, üniversite öğrencilerinin sanayide staj yapmalarının kolaylaştırılması ve ara malı ile ilgili konularda görüşüldü.
       Bir sonraki toplantının Eylül 2016 tarihinde yapılması, bu tarihe kadar devam edecek olan sanayici ziyaretleri sonuçlarının da bu toplantıda değerlendirmesi kararlaştırıldı.