T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
 
 
Sayı  :  43216770/                                                                                                                                                                                     03.02.2017
 
Konu:  Bilim, Sanayi Ve Teknoloji İl Müdürlüğünün Yıllık İşletme Cetveli İle İlgili Basın Bülteni
 

BASIN BÜLTENİ

 
6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1. maddesine göre Sanayi Sicil Belgesine sahip firmaların, aynı kanunun 5. maddesine göre bir yıllık faaliyetlerini gösteren yıllık işletme cetvellerini her yıl sonu itibariyle en geç 4 ay içinde Bakanlığımıza (İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğüne) vermesi gerekmektedir. Sanayi işletmelerimize kolaylık açısından, her yıl Nisan ayı sonuna kadar verilmesi zorunlu olan Yıllık İşletme Cetveli, http://sanayisicil.sanayi.gov.tr adresinden kullanıcı kaydı yapıldıktan sonra girilebilir.
 
2016 yılına ait yıllık işletme cetvelini süresi içinde (2017 Yılı Nisan ayı sonuna kadar) vermeyen firmalara 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5. maddesi gereği 914 (Dokuzyüzondört) TL idari para cezası uygulanacaktır. Bu bağlamda, sanayi işletmelerinin 2016 yılı faaliyetlerinin yer aldığı Yıllık İşletme Cetvellerini zamanında vermeleri gerekmektedir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.       
 
 
                                                                                                                                                                                       A D A N A  V A L İ L İ Ğ İ