T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
                                                                     
 
 
2019 YILINA AİT DERNEKLERE PROJE KAPSAMINDA YARDIM YAPILMASI HAKKINDA BASIN BÜLTENİ
 
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29. Maddesi ve Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkındaki Yönetmenliğin 10. Maddesine dayanılarak hazırlanan “İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge” Bakanlık Makamının 03.03.2017 tarihli onayları ile yürürlüğe girmiştir.
 
Bu Yönerge Kapsamında; 2019 Yılı İçin Desteklenecek Proje Konu Başlıkları;   
 1. İnsan hakları, demokrasi ve aktif vatandaşlık bilincinin arttırılması,
 2. Karar alma mekanizmalarına katılım, kamu-sivil toplum işbirliği, sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin arttırılması,
 3. Kadın hakları, aile yapısının korunması, aile içi şiddetin önlenmesi,
 4. Toplumda huzur ve barışı temin etmek üzere farklı toplum kesimleri arasında uzlaşma sağlanması, işbirliği ve etkileşimin arttırılması,
 5. Toplumun öncelikli ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlayabilecek ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunabilecek projelerin desteklenmesi,
 6. İstihdamın arttırılması,
 7. Tarih, medeniyet, kültür değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve ihyası,
 8. Eğitim, kültür, sağlık, spor konularındaki projelerin desteklenmesi,
 9. Uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele,
 10. Şehit yakınları ve gaziler ile terör olaylarına maruz kalmış vatandaşların desteklenmesi,
 11. Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk altındaki grupların desteklenmesi,
 12. Göç ve uyum, 
 
        Proje başvuruları 29 Ocak 2019 (Saat: 09.00) tarihinde başlamış olup https://sso.dernekler.gov.tr/ adresinde yer alan PRODES üzerinden elektronik olarak yapılacaktır.
 
        Program kapsamında desteklenecek proje konuları,  desteğin miktarı ve kapsamı kimlerin başvurabileceği nasıl ve nereye yapılacağı konuları ile ilgili detaylar PRODES’ te yer alan Başvuru Rehberinde açıklanmıştır.
 
        Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
 
 
                                                                                                                                       A D A N A  V A L İ L İ Ğ İ