T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
 
 
İL HUKUK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN “TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ” İLE İLGİLİ BASIN BÜLTENİ
 
 
“Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemiz sınırlar içinde ve/veya dışında güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla ülke güvenliğimize tehdit oluşturan ve Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin Bölgesinde bulunan çeşitli terör örgütü mensubu/unsurlarını etkisiz hale getirmek üzere 20.01.2018 Cumartesi günü saat 17.00'de ‘Zeytin Dalı Operasyonu’ başlatıldı.

Çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları tarafından sosyal medya üzerinde yapılan çağrılarla; söz konusu ‘Zeytin Dalı’ operasyonunu protesto etmek amacıyla ilimizin muhtelif yerlerinde bir takım eylem/etkinlik yapılacağı yönündeki paylaşımlarla toplanma çağrısında bulunulduğuna dair bilgiler elde edildi.

Bu nedenlerle; İlimiz genelinde park/bahçe, genel yollar, kamu binaları önleri, STK önleri, umuma açık ve kapalı alanlarda 26 Ocak 2018 tarihinden itibaren ‘Zeytin Dalı Operasyonu’ süresince, umuma açık veya kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, açlık grevi, imza stantları, çadır kurma, oturma eylemi, anma toplantısı, konser, şenlik, şölen ve bu gibi eylem/etkinlikler 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/c maddesine göre İlimiz sınırları içerisinde  huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyeti kamu esenliğinin sağlanması amacıyla 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesi, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11/m maddesi hükümleri doğrultusunda Valiliğimizden izin alınarak yapılmasına karar alınmıştır.”
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
                                                                                                                                                                                                                A D A N A  V A L İ L İ Ğ İ