T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
 
 
DÜNYA RUH SAĞLIĞI GÜNÜ İLE İLGİLİ BASIN BÜLTENİ
 
 
10 Ekim günü, Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu tarafından “Dünya Ruh Sağlığı Günü” olarak kabul edilmektedir. Dünya Ruh Sağlığı Günü’nün bu yılkı teması “Değişen Dünyada Gençler ve Ruh Sağlığı” olarak belirlenmiştir. Bu tema çerçevesinde yeni neslin ruh sağlığının korunması ve güçlendirilmesi konusunda farkındalık yaratmak hedeflenmektedir.
 
Gençlik dönemi, bireyin yetişkin rolüne hazırlandığı, kimliğini oluşturmaya başladığı çok önemli bir dönem olmakla birlikte, önemli ruhsal hastalıkların ortaya çıkma riskini de barındıran bir dönemdir. Günümüz gençleri daha önceki dönemlerden daha farklı ve daha hızlı değişimlerin olduğu bir dönemde yaşamakta, yoğun olarak teknolojik gelişmelere maruz kalmaktadır. Gençlerin birçoğu teknolojinin sunduğu sanal ilişkilerle bağ kurmaya çalışırken, sosyal etkileşimin azlığı onları yalnız hissettirmektedir. Ruh sağlığını güçlendirecek doğru kaynakları da her zaman bilememektedir. Bu nedenle onların doğru yönlendirilmeleri ve psikososyal yönden aradıkları destekleri nereden bulacakları konusunda bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Geleceğimiz, gençlerin sağlıklı, mutlu ve dengeli olmasına bağlıdır.
 
Gençlerin ruh sağlığının güçlendirilmesi konusunda yapılabilecek çalışmalarda dernek ve vakıfların katkılarının çok önemli olacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda kamu yararı gözeten derneklere ve vakıflara gençlere yönelik olarak aşağıdaki faaliyetlerin yapılması önerilmektedir:
 
  • Gençlerin ilgisini çekecek ve sorun çözme becerisi kazandırabilecek (mümkünse ücretsiz) atölye çalışmalarına ağırlık verilmesi (psikodrama atölyeleri gibi),
  • Gençler ve ailelerinin destek alabilecekleri kurum ve kuruluşlar hakkında çeşitli kaynaklarla bilgilendirilmesi (sosyal medya ve internet kaynakları, afiş ve broşürler, vs.; bu konuda İl Sağlık Müdürlüklerinden bilgi alınabilir.),
  • Gençlik kampları, spor organizasyonları, kültürel etkinlikler gibi faaliyetlerin sayısının artırılması, mümkünse ücretsiz olması ve duyurularının daha çok gence ulaşmasının sağlanması,
  • Gençler ve ailelere yönelik ücretsiz bilgilendirici materyal sağlanması (kitap, film, vs.),
  • Gençlerin ekonomik ve eğitim ihtiyaçlarını giderebilmek üzere burs vb. olanakların sağlanması veya artırılması,
  • Gençlere örnek teşkil edecek, ilgilerini çekecek ve ruh sağlığını güçlendirebilecek model insanlarla konferans veya söyleşiler gerçekleştirmeleri, gençlerin başarılı ve rol model olan kişilerle yüz yüze gelmesinin sağlanması,
  • Ailelere yönelik eğitim ve konferanslar gerçekleştirilmesi,
  • İhtiyaç duyulursa, İl Sağlık Müdürlüklerinden ruh sağlığı ile ilgili konularda eğitim talebinde bulunulması.
 
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.