T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
 
 
D U Y U R U
 
Adana İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Üye Seçimi İlanı
 
3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun, 5263 ve 6525 Sayılı kanunlar ile değişik 7. Maddesinde, İl dahilindeki mahalle muhtarlarının Valinin çağrısı üzerine yapacağı toplantıya katılanların salt çoğunluğu kendi aralarından seçecekleri iki mahalle muhtarı üye ve 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşları yöneticilerinin kendi aralarında seçecekleri iki temsilcinin İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti’nde görev yapacağı hükme bağlanmıştır.
 
Bu nedenle;
 
2017 Yılı Adana İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliğine 21.12.2016 Çarşamba günü;
 
3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan vakıf ve dernek temsilcileri ile saat 10:00’ da, İlimizdeki Mahalle Muhtarları ile saat 14:00’ da, Seyhan Kültür Merkezi Mehmet Akif ERSOY Toplantı Salonu’nda seçim yapılacaktır.
 
Seçime iştirak edecek 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin dernek ve vakıflara ait tüzük/ vakıf senedi, yönetim kurulu tarafından verilen yetki belgesi ile birlikte, Seçime iştirak edecek mahalle muhtarlarının ise, muhtar kimliği ile birlikte belirtilen gün, saat ve yerde hazır bulunmaları gerekmektedir.
 
İlan olunur.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
                                                                                                                            A D A N A  V A L İ L İ Ğ İ