DUYURU
 
 
Adana İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Üye Seçimi İlanı
 
 
 
       3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu'nun, 5263 ve 6525 Sayılı kanunlar ile değişik 7. Maddesinde, İl dahilindeki mahalle muhtarlarının Valinin çağrısı üzerine yapacağı toplantıya katılanların salt çoğunluğu kendi aralarında seçecekleri iki mahalle muhtarı üye ve 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşları yöneticilerinin kendi aralarında seçecekleri iki temsilcinin İl Sosyal ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti'nde görev yapacağı hükme bağlanmıştır. 
 
           Bu nedenle; 2018 Yılı Adana İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliğine 18.12.2017 Pazartesi günü;
 
        3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu'nda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan vakıf ve dernek temsilcileri ile saat 10:00'da, İlimizdeki Mahalle Muhtarları ile saat 14:00'da,
 
           Seyhan Kültür Merkezi Mehmet Akif ERSOY Toplantı Salonu (Büyük Salon)'nda seçim yapılacaktır.
 
     Seçime iştirak edecek 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunun'nda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin dernek ve vakıflara ait tüzük/vakıf senedi, yönetim kurulu tarafından verilen yetki belgesi ile birlikte,
 
          Seçime iştirak edecek mahalle muhtarlarının ise, muhtar kimliği ile birlikte belirtilen gün, saat ve yerde hazır bulunmaları gerekmektedir.
 
          İlan olunur.