T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
 
 
BASIN DUYURUSU
 
 
İl Spor Güvenlik Kurulu Vali Mahmut Demirtaş Başkanlığında Toplanmış Olup, 13 Aralık 2017 Çarşamba Günü Saat 20:30’da Adana’da Oynanacak Olan Adana Demirspor- Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 2. Müsabakası ile İlgili Alınan Kararlar Aşağıya Çıkarılmıştır.
 
İL SPOR GÜVENLİK KURULU TOPLANTI KARARLARI
 
AMAÇ: İl Spor Güvenlik Kurul Kararları;  14 Nisan 2011 tarihli 27905 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 31.03.2011 tarihli 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ve 22 Aralık 2012 tarihli 28505 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, genelge ve tamimlerin ilgili kurumlara getirdiği yükümlükleri, müsabaka öncesinde, esnasında veya sonrasında spor alanları ile bunların çevresinde, taraftarların sürekli veya geçici olarak gruplar halinde bulundukları yerlerde veya müsabakanın yapılacağı yere gidiş ve geliş güzergâhlarında şiddet ve düzensizliğin önlenmesini amaçlar.
 
KAPSAM: İl Spor Güvenlik Kurul Kararları; müsabaka öncesinde, esnasında veya sonrasında, spor alanları ile bunların çevresinde, taraftarların sürekli veya geçici olarak gruplar halinde bulundukları yerlerde veya müsabakanın yapılacağı yere gidiş ve geliş güzergâhlarında, takımların kamp yaptığı yerlerde uygulanacak güvenlik önlemlerini, yasak fiil ve davranışları, bunlara uygulanacak yaptırımları, spor kulüplerinin, spor kulübü yöneticilerinin, sporcularının ve diğer görevlilerinin, genel kolluk veya özel güvenlik görevlilerinin, hakemlerin, taraftarların, taraftar derneklerinin, taraftar temsilcilerinin, spor federasyonlarının, yazılı veya görsel ya da işitsel kitle iletişim kuruluşları ile mensuplarının ve diğer ilgili kişi ve kurumların spor müsabakalarında şiddet ve düzensizliğin önlenmesine ilişkin hususlardaki görev ve sorumluluklarını kapsar.
 
HUKUKİ DAYANAK:
 
a- 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun
 
b- 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
 
c- 5326 sayılı Kabahatler Kanunu
 
d- Avrupa Sportif Karşılaşmalar Sözleşmesi
 
e- 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Yönetmeliği
 
f- İçişleri Bakanlığı Genelge No: 2005/94
 
g- İçişleri Bakanlığı Genelge No: 2009/63
 
h- İçişleri Bakanlığı Genelge No: 2011/25
 
i- İçişleri Bakanlığı Genelge No: 2011/47
 
j- İçişleri Bakanlığı Genelge No: 2013/39
 
k- İçişleri Bakanlığı Genelge No: 2013/44
 
l- İçişleri Bakanlığı Genelge No: 2016/30
 
m- İçişleri Bakanlığının 19.08.2017 tarih ve 23635644-530-E.6885 sayılı yazısı
 
n- Emniyet Genel Müdürlüğünün 24.11.2017 tarih ve E.2017112411142616746 sayılı yazısı.
 
o- 01 Haziran 2007 tarihli UEFA Emniyet ve Güvenlik Talimatı
 
      MÜSABAKA ÖNCESİ – ESNASI – SONRASINDA ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ İLE İLGİLİ ALINAN KARARLAR:
 
2017 - 2018 sezonunda İlimizde yapılacak olan profesyonel ve amatör spor müsabakalarının öncesinde, esnasında ve sonrasında alınacak tedbirleri: 14 Nisan 2011 tarihli 27905 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 31.03.2011 tarihli 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ve 22 Aralık 2012 tarihli 28505 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, genelge ve tamimler doğrultusunda görüşülmüştür.
 
 
1- Müsabakalarda, misafir ve ev sahibi takımın oyuncuları, teknik heyeti ve taraftarlarına karşı meydana gelebilecek tehdit ve saldırıların önlenmesi amacıyla gerekli her türlü güvenlik tedbirlerinin alınması;
 
2- Müsabaka öncesi her iki takım taraftarlarının birbirlerinden azami ölçüde ayrı tutulmaları için Misafir takım taraftarlarının bulundukları yerlerdeki gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması, gerekli görülen hallerde taraftar gruplarının stadyuma toplu olarak intikalinin sağlanması;
 
3- Stadyuma alkollü olarak gelen ve güvenlik güçlerimize zorluk çıkaran şahıslarla ilgili alkol metre cihazından yararlanmak suretiyle gerekli işlemlerin yapılması;
4- Seyircilerin bilet kontrollerinin 1.Kontrol noktasında yapılması ve biletsiz seyircilerin 1.Kontrol noktasından içeriye alınmaması,
 
5- Müsabakanın oynanacağı spor tesisi çevresinde belediye zabıtası tarafından seyyar satıcılarla ilgili gerekli tedbirlerin aldırılması, 1. Kontrol Noktası içerisindeki seyyar satıcı girişlerinin engellenmesi ve bu bölgenin seyyar satıcılardan arındırılması,
 
6- Ulusal veya uluslararası federasyonların öngördüğü görevliler haricindeki kişilerin müsabaka alanına girmesinin engellenmesi için gerekli tedbirlerin alınması,
 
7- Müsabaka esnasında müsabaka alanı içerisinde meydana gelebilecek herhangi bir olay nedeni ile hakemin daveti olmaksızın kesinlikle müsabaka alanına girilmemesi;
 
8- Hakem ve sporcuların soyunma odalarına giriş-çıkışları esnasında gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması,
 
9- Müsabaka bitiminde taraftarların bir araya gelmemesi için gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması,
 
10- Spor müsabakalarından sonra taraftarların şehrin muhtelif semtlerinde konvoy oluşturmak sureti ile yaptıkları gösterilerin taşkınlığa dönüşmemesi ve maç sonrasında çıkması muhtemel olayların önlenebilmesi amacı ile gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması,
 
11- Müsabakalarda görevli hakem, gözlemci, sporcu, yönetici ve rakip takım taraftarlarının müsabakaya geliş ve gidişlerinde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması,
 
12- Spor alanı içerisine alınacak pankart vb. spor ahlakına aykırı resim, yazı vs. içerip içermediğinin kontrol edilmesi,
 
13- Müsabakada görevli tüm kamu kurum ve kuruluşu personelinin 14 Nisan 2011 tarihli 27905 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 31.03.2011 tarihli 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ve 22 Aralık 2012 tarihli 28505 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, genelge ve tamimler doğrultusunda görevlerini yerine getirmesi,
 
 
DİĞER HUSUSLAR:
 
14. İlimiz 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak olan Adana Demirspor – Fenerbahçe A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 2. Futbol Müsabakası (A: Yüksek Risk) kategorisinde değerlendirilmiştir. Söz konusu müsabakada alınacak güvenlik tedbirleri ile ilgili olarak;
 
a- 5 Ocak Fatih Terim Stadyum kapasitesinin %5 ‘i oranında Güney kale arkası tribünün C ve D Bloklarına 800 kişilik misafir takım konumundaki Fenerbahçe A.Ş. taraftarının alınmasına,
 
b- Seyircileri ayırma stratejisi göz önünde bulundurularak tribünlerde oluşturulacak tampon bölgeleri ile ilgili olarak; Güney Kapalı ve Kuzey Kapalıdan Protokol tribününe yakın iki sıra,  Güney Kale arkası A-B ve E Bloklarına, Maraton Alt H Blok 20 (yirmi) ile Güney Kapalı A üst ve A Alt Bloklarına 25 (yirmibeş) adet Güney Kale arakasına yakın koltuklara bilet satışı yapılmamasına,
 
c- Protokol tribününde 30 (otuz) emniyet personeli görevlendirilmesine,
 
d- Ev sahibi ve misafir takım yöneticilerine 25 ‘er kişilik protokol tribününden yer ayrılmasına,
 
e- Müsabakada 200 (ikiyüz) Özel Güvenlik personelinin görevlendirilmesine,
 
f- Müsabaka ile ilgili bilet satışının sadece e-bilet (passolig) sistemi üzerinden yapılmasına, kâğıt bilet satışının yapılmamasına, misafir seyirci konumundaki Fenerbahçe A.Ş. taraftarlarına bilet satışının sadece internet üzerinden yapılmasına,
 
g- Misafir seyirci konumundaki Fenerbahçe A.Ş. taraftarlarının bulunduğu Güney Kale Arkası C ve D Bloklarına sadece Fenerbahçe A.Ş. logolu e-bilet (passolig)  sahiplerine bilet satışı yapılmasına,
 
h- Kuzey Kale Arkası tribünü A-B-C-D ve E Bloklarına yalnızca ev sahibi konumundaki Adana Demirspor logolu e-bilet (passolig)  sahiplerine bilet satışı yapılmasına,
 
i- Maraton, Kuzey ve Güney Kapalı Tribünlere Fenerbahçe A.Ş. logolu e-bilet (passolig)  sahipleri haricinde diğer e-bilet (passolig) bilet satışı yapılmasına,
 
j- Misafir konumundaki Fenerbahçe A.Ş. taraftarlarının gireceği tribüne Fenerbahçe A.Ş. haricindeki herhangi bir farklı forma, atkı, arma vs. bulunan seyircilerin alınmamasına, ev sahibi konumundaki Adana Demirspor taraftarlarının gireceği tribünlere Adana Demirspor haricinde herhangi bir farklı forma, atkı, arma vs. bulunan seyircilerin alınmamasına,
 
k- Müsabakada birer adet İtfaiye ve Ambulans aracının stadyum içerisinde birer âdetinin de stadyum dışında görevlendirilmesine,
 
l- Ev sahibi takım engelli seyircilerinin kuzey kale arkası tribünü 10 (on) no’lu giriş kapısından alınmasına,
 
m- Müsabakanın Müsabaka Güvenlik Amiri tarafından belirlenen saatler arasında Vali Yolu Caddesi, Nusret Fişek Caddesi ve Av. Mahmut Eroğlu sokaklarının ve bu yollara çıkan ara sokakların araç ve yaya trafiğine bariyerle kapatılmasına, bu alan içerisinde bulunan araçların kaldırılmasına,  kapatılan alan içerisinde işyeri ve ikameti bulunan şahıslara 1 (bir) gün öncesinden Büyükşehir Belediyesi ve Seyhan Belediyesi tarafından belediye zabıtası marifeti ile tebligat yapılmasına,
 
n- İl Jandarma Komutanlığınca 50 (elli) kişilik hazır kuvvet personelinin kışlada bekletilmesi, Emniyet Müdürlüğümüz ile irtibat sağlayacak 2 (iki) personelin ilimiz 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda görevlendirilmesi kararı alınmıştır.
 
Yukarıda belirlenen 14 (ondört) madde İl Spor Güvenlik Kurulunda görüşülerek kararlaştırılmıştır.
 
6222 sayılı Kanun’un uygulanmasına ilişkin yönetmeliğinin 5. maddesinin 6. fıkrasında: “İl veya ilçe spor güvenlik kurullarının toplantılarına katılmayan veya alınan kararlara uymayan kamu görevlisi üyelerin durumu; 10.06.1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre değerlendirilmek üzere mahalli en büyük mülki amirine, diğer üyelerin durumu ise ilgili federasyona bildirilir.”  hükmü gereğince işlem yapılacaktır.
 
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
 
                                                                                                         A D A N A    V A L İ L İ Ğ İ