ADANA VALİLİĞİ

2015 YILI 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ MÜDÜRÜ UNVANI İÇİNKESİN OLMAYAN SÖZLÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ

İlan Edilen Kadro Sayısı: 1

Sözlü Sınava Katılan Aday Sayısı: 4

S/N

ADI

SOYADI

BABA ADI

SÖZLÜ SINAV PUANI

TOPLAM HİZMET SÜRESİ

ÖĞRENİM DURUMU

1

HALİS

TEKYİĞİT

AHMET

90,600

16 Yıl 07 Ay 29 Gün

YÜKSEKOKUL (4 YIL SÜRELİ)

2

HACER NİGAR

AKICI

MEHMET

83,600

35 Yıl 00 Ay 24 Gün

YÜKSEKOKUL (4 YIL SÜRELİ)

3

AHMET TURAN

ÇINAR

HASAN

81,400

14 Yıl 10 Ay 03 Gün

YÜKSEKOKUL (4 YIL SÜRELİ)

4

AZİME

ORUÇ

RAMAZAN

80,800

23 Yıl 11 Ay 14 Gün

YÜKSEKOKUL (4 YIL SÜRELİ)

* "Toplam Hizmet Süresi" ve "Öğrenim Durumu" sütunlarındaki bilgiler 02 Eylül 2015 tarihi itibariyle değerlendirilmeye alınmıştır.

*PuanlarıeşitadaylarınbaşarıpuansıralamalarıİçişleriBakanlığıPersoneliGörevdeYükselmeveUnvanDeğişikliğiUsulveEsaslarınaDairYönetmelik'in 19 uncu maddesinin ikinci fıkra hükmüne göre düzenlenmiştir.

* Yönetmeliğimizin 16/A maddesinin birinci fıkrasına göre sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden 70 puan alanlar başarılı sayılır.

*Yönetmeliğimizin21incimaddesininüçüncüfıkrasıgereğincebahsekonusözlüsınavsonuçlarınailişkinitirazlar24-25Kasım2015tarihleriarasındabir dilekçe ile e-İçişleri sistemi üzerinden elektronik ortamda, faks veya bizzat elden İlimiz İl Sınav Kuruluna yapılacaktır.

*Sözlüsınavayapılanitirazlardeğerlendirildiktensonrasözlüsınavatabiunvanlariçin;kesinleşmişbaşarıpuansıralamalarınagöreoluşturulacakasilve yedek başarı listeleri Bakanlık ve Valilik resmi internet sitelerinde 3 Aralık 2015 tarihinde eş zamanlı olarak ilan edilecektir.

ADANA VALİLİĞİ İL SINAV KURULU