T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
 
“2/B TAŞINMAZLARININ SATIŞINDA SÜRE UZATIMI” İLE İLGİLİ DUYURU
 
Bakanlar Kurulunun 2017/10842 sayılı Kararıyla  6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkına Kanuna “Geçici Madde 4” eklenerek, bu maddenin yürürlüğe girdiği 7 Eylül 2017 tarihi itibariyle, bu Kanun kapsamındaki 2/B taşınmazlarının satışına ilişkin;
 
  1. Satın alma başvurusu yapmayanlara, 6 ay başvuru süresi
  2. Yapılan tebligata rağmen taşınmaz bedelini ödemeyenlere,
  3. Taksitli satışlarda taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlere, 6 ay ödeme süresi verilmiş olup, bu süre 7 Mart 2018 tarihinde sona erecektir. 
Daha önce satın alma başvurusu yapmayanların satış bedelleri, 6292 sayılı Kanunun 6. Maddesinin 3. Fıkrasında belirtilen sürenin son gününü izleyen 3 aylık sürenin bittiği günden başlayıp, ödeme yapmak amacıyla İdareye başvurulduğu güne kadar geçecek süre için (her ay) tüketici fiyat endeksi aylık değişim oranları (TÜFE) toplamında artırılarak hesaplanacak olup, erken ödeme yapanlar, tüketici fiyat endeksi aylık değişim oranları artışından daha az etkileneceklerdir.
 
7 Eylül 2017 tarihinden önce satın almaktan vazgeçtiğini belirten dilekçe ile veya varsa ödemiş olduğu başvuru bedelini iade alarak başvurusunu geri alan kişiler de (varsa kanuni mirasçıları yada akdi halefleri de)  Kanundan yararlanarak tekrar başvuru yapabileceklerdir.
 
7 Eylül 2016 tarihinden önce taksitli satışı yapılmasına rağmen hak sahiplerinin yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle sözleşmesi feshedilen/feshedilmesi gereken (ipotekli satışlarda ipoteğin paraya çevrilmesi gereken) kişiler de Kanundan yararlanabileceklerdir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.