2018 Yılı Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınavı Kesin Olmayan Sonuç Listeleri aşağıdadır.
 
        Şef
        Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
        Mühendis
 
 

İtirazlar, 19-20 Kasım 2018 tarihleri mesai bitimine kadar Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüğüne bir dilekçe ile yapılacaktır.