İL KOORDİNASYON KURULU 2018 YILI 4.DÖNEM TOPLANTISI VALİ MAHMUT DEMİRTAŞ’IN BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
 
Valilik Toplantı Salonu’nda, Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu 2018 Yılı 4.Dönem  Toplantısı'na, kurul üyelerini oluşturan kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
 
VALİ DEMİRTAŞ, TAMAMLANAN ve DEVAM EDEN PROJELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ VERDİ
 
2018 yılı yatırım programında merkezi idare ve yerel yönetimler tarafından gerçekleştirilen ve yatırım programında yer alan projelerin yapım ve tamamlanma  aşamalarının  ayrıntılarıyla ele alındığı toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Demirtaş, vatandaşların talep ve beklentilerine yönelik olarak planlanan projelerin hizmete sunulmasına büyük önem verdiklerini vurguladı. Vali Demirtaş, toplantıda yaptığı konuşmada, "İlimizde kamu kurum ve kuruluşlarımız, belediyelerimiz ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından 555 proje uygulanmaktadır.
 
Bu projelerin toplam tutarı 7 milyar 322 milyon lira olup,2018 Ekim ayı itibariyle bu projeler kapsamında toplam 3 milyar 20 milyon lira harcama yapılmıştır. Bu bağlamda; 94 proje tamamlanmış, 353 proje devam etmekte ve  57 proje ihale aşamasındadır.  51   proje ise etüt ve fikir aşamasındadır. Bu toplantımızda söz alacak yetkililerin kurumsal faaliyet konuları ile ilgili özet değerlendirme yapmalarını, yürüttükleri yatırım çalışmaları hakkında kurulu bilgilendirmelerini rica ediyorum. Bunun yanında Kuruluş temsilcileri, kendi kuruluşlarına ait yatırımlar hakkında bilgi verirlerken devam eden projelerin uygulanmasında karşılaşılan sorunları, koordinasyonu gerektiren işleri, hangi kurumlarla koordinasyona ihtiyaç duyduklarını dile getirebilirler" ifadelerine yer verdi.
 
Vali Mahmut Demirtaş'ın devam eden ve planlanan  projeler hakkında ayrıntılı bilgiler verdiği Adana İl Koordinasyon Kurulu 2018 Yılı 4. Dönem Toplantısı, yatırım programında yer alan projelerin gerçekleştirilme oranları, maliyet ve ödenek tablosunun değerlendirilmesi, yatırımcı kurum ve kuruluşlarca yürütülen projelerde gelinen aşamanın analiz edilmesi, hedeflere ilişkin sunumların yapılması ile katılımcıların görüş ve önerilerini dile getirilmesiyle sona erdi.