1-7 MART YEŞİLAY HAFTASI
BASIN BÜLTENİ
 
Her yıl Mart ayının ilk haftası (1-7 Mart) ülkemizde “Yeşilay Haftası” olarak kutlanmaktadır. Yeşilay Haftası; ülkemizin de önemli halk sağlığı sorunlarından biri olan ve bağımlılık yaptığı bilinen sigara, alkol ve diğer tüm bağımlılık yapıcı maddelerle mücadeleyi içermektedir.
Sigara, alkol ve uyuşturucu maddelerin mevcut zararları Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında bütün vatandaşlarımıza anlatılmakta, bu alışkanlıkları bırakmanın ve bu alışkanlıklardan kaçınmanın yollarını da göstermektedir.
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gittikçe hızlandığı ve teknolojinin aynı hızla günlük yaşamımıza girdiği günümüzde cep telefonları, bilgisayarlar ve internet teknolojilerinin yaşamımızda vazgeçilmez yeri ve önemi vardır. Bununla birlikte teknolojinin sorunlu kullanımının kişilerin özel hayatını en çok da eğitim ve meslek hayatını olumsuz etkilemesi kaçınılmazdır.
İnternet ve teknoloji bağımlılığı diğer bağımlılıklarda olduğu gibi kişinin bağımlısı olduğu teknolojik ürüne ulaşamadığında yoksunluk yaşadığı bir durumdur. Tüm bağımlılıklarda olduğu gibi önleme ve farkındalık çalışmaları titizlikle yürütülmeli, tedavi mekanizmaları güçlendirilmelidir.
Yeşilay haftasında amaç, özellikle genç nesiller olmak üzere halkımızın alkol, sigara ve madde bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklardan uzak kalmasını sağlamaktır.
Bağımlılık, kişinin bedensel, ruhsal ve sosyal hayatını olumsuz etkiler. Toplumun felaketi sayılabilecek bağımlılıkları engellemek ancak iyi bir koruyucu halk sağlığı yaklaşımıyla mümkün olur.
Dünya’da en yaygın kullanılan bağımlılık yapıcı maddelerden birisi ve hatta ilki sigaradır. Sigara, sadece kullanan kişiyi değil, toplumun tamamını etkileyen, çok önemli bir psikososyal sorundur. O kadar önem arz eden bir sorundur ki sigara içmediği halde sigara dumanına maruz kaldığı için dünyada yaklaşık her yıl bir milyon kişi hayatını kaybetmektedir.
4207 sayılı “Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun”un amacı; kişileri ve gelecek nesilleri tütün ürünlerinin zararlarından, bunların alışkanlıkları özendirici reklam, tanıtım ve teşvik kampanyalarından koruyucu tertip ve tedbirleri almak ve herkesin temiz hava soluyabilmesinin sağlanması yönünde düzenlemeler yapmaktadır.
Alkollü içkiler, mayalanmış şekerli besinlerden elde edilen aklı, şuuru etkilemek suretiyle sarhoşluk veren maddelerdir. Alkolün sinir sistemi, kan dolaşımı, karaciğer, böbrek, mide ve bağırsak sistemine olumsuz etkileri vardır. Beyni uyuşturur, yürüme ve denge bozukluğu yapar.
Heyecan, telaş, korku, sinir buhranları gibi çeşitli ruhi bozukluklara yol açar. Algılama ve algıladığını uygulama yeteneğini bozduğu için birçok olumsuz sonuçlara neden olur.
2. kez alkollü araç kullanımı sebebiyle sürücü belgeleri alıkonulan sürücülere, sürücü belgelerini yeniden alabilmeleri için alkolün zararları ve alkollü araç kullanımının insan üzerindeki olumsuz etkilerini anlatan “Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimleri” kapsamında 2015 yılı içerisinde 444 kişiye eğitim verilmiştir.
Uyuşturucu maddeler ise beyin ve akıl sağlığının en büyük düşmanıdır. Bağımlılıklarda beliren ilk bulgu akıl ve sinir sistemi hastalıklarıdır. Kullanan kişide fiziksel ve ruhsal bağımlılığa yol açarak toplumsal, ekonomik ve sosyal çöküntü oluştururlar.
Toplumumuzda sağlık kalitesinin yükseltilmesi, sigara, alkol ve uyuşturucu maddelerden uzak sağlıklı nesillerin yetiştirilebilmesi için yürütülen çalışmalarımız, eğitimlerimiz ve desteğimiz bütün hızıyla devam etmektedir.
Sağlıklı bir yaşam sürdürmek istiyorsak, bağımlılık yapıcı zararlı maddelerden uzak durmalı ve bunları kullanmayı özendiren her türlü aktivitelerden kaçınmalıyız.
 
                                                                                                                                                                            A D A N A   V A L İ L İ Ğ İ